Reserveren

In verband met het coronavirus vragen wij uw aandacht voor het volgende:

  • Houd rekening met de RIVM richtlijnen en de 1,5 meter maatregel.
  • Reserveren is verplicht met daarbij een inschatting dat u en uw gezelschap geen risico’s opleveren.
  • Koorts, luchtwegklachten zoals hoesten, verkoudheid, niezen of kortademigheid? Blijf thuis!
  • Tijdens uw bezoek aan The Fox vragen wij u om de regels van het personeel op te volgen, dit voor uw en onze eigen veiligheid.

 
We stellen het zeer op prijs niet te reserveren wanneer:

  1. U of uw gezelschap het coronavirus heeft gehad in de afgelopen 7 dagen.
  2. U of uw gezelschap de afgelopen 24 uur een of meerdere klachten heeft gehad: hoesten, koorts, neusverkoudheid of benauwdheidklachten
  3. U of uw gezelschap in de afgelopen 10 dagen in thuisisolatie heeft gezeten omdat het coronavirus bij een direct contact is geconstateerd.

 
Gelieven graag aangeven tijdens het plaatsen van uw reservering of uw gezelschap uit een gezamenlijk huishouden bestaat.

 
Werken bij The Fox